Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncelleme: 31.01.2022

1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu Üyelik/Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Kuadron Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. (bundan sonra “TORK” olarak anılacaktır) ile www.torkapp.com adresinden siteye üye olan ve sunulan hizmetleri kullanan “Kullanıcı” arasındaki kullanım koşullarını belirleyen sözleşmedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulüyle ve ücret karşılığında verilen hizmetler yönünden kullanıcı tarafından hizmet/ürün bedeli ödemesinin yapılarak bu bedelin TORK’un banka hesaplarına geçmesi ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece, devletin açıkladığı TEFE/TÜFE oranında yıllık zam artışı yapılıp yürürlükte kalmaya devam edecektir.


2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme kapsamında TORK tarafından sunulan hizmet/ürün; Kullanıcı tarafından, TORK üzerinden erişilen bulut tabanlı, şirketlerin iş yapış süreçlerine odaklanan yeni nesil iş yönetim aracı yazılımı olarak tanımlanmaktadır. Platformunun (“Platform”) kullanılması ve Kullanıcı tarafından Platform’a yüklenen verilerin (“Veri”) gizliliği ve güvenliği, içeriğe ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır. TORK tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.

2.2. Eğer Platform bir şirket adına açılmış bir hesap adına kullanılıyorsa, hesabı açan kullanıcı, “Sistem Yöneticisi” olarak kabul edilir ve işbu Sözleşme’yi şirket adına kabul etmiş ve buna yetkisi olduğunu beyan etmiş olur.


3. Kullanıcının Hak ve Sorumlulukları

3.1. Platforma üye olarak hizmetleri kullanan gerçek/tüzel kişiler; İşbu Kullanıcı Sözleşmesini, Gizlilik Politikasını ve sitede yapılan tüm bilgilendirme içeriklerini okuduğunu, anladığını ve içeriklerini kabul ettiklerini kabul ve beyan ederler.

3.2. Kullanıcı TORK’un internet sitesinde ve platformda gösterilen hizmet ve ürünlerin temel nitelikleri, bedelleri ve ödeme şekli ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda üyelik ve üyelik hizmet bedelinin ödenmesi için gerekli onayları verdiğini kabul eder.

3.3. Kullanıcı’nın Platform’a üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kullanıcı Platform’a üye olduğu takdirde 18 yaşını doldurmuş olduğunu, sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu, kabul ve beyan eder. Portal, 18 yaşından küçük bireylerin kullanımına uygun olmadığından, bu kapsamda kişisel verilerinin paylaşılması veli/yasal temsilcinin sorumluluğundadır.

3.4. Kullanıcı, Platform’u kullanmak için üye olurken kullandığı Kullanıcı ve şirket bilgilerinin doğru olduğunu beyan ve kabul eder. Kullanıcı, Platform’a üye olurken kullandığı isim soyisim, e-posta, şirket ismi, şirket fatura bilgileri ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde diğer abonelik bilgilerinin doğruluğu ve güncelliğinden sorumludur. Kullanıcı, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle TORK’un uğrayacağı tüm zararları aynen ve ilk talep halinde tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.5. Kullanıcı eğer Platform’u bir şirket adına kullanıyorsa, hesap planındaki kullanıcı sayısı kadar kullanıcı tanımlama yetkisine sahiptir. Bu durumda, bu kişilere ait verilerin doğruluğu da Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

3.6. Kullanıcı tarafından Platform’a erişim, e-posta adresi ve Kullanıcı’nın belirlemiş olduğu şifre kullanılarak sağlanır. İşbu şifrenin gizliliği ve güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Platform üzerinden ilgili e-posta adresi girişiyle gerçekleştirilen her türlü aktivite Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilir. Bu aktivitelerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.7. Kullanıcı, her türlü sorun ve iletişim için e-mail adresinin kullanılacağını, e-mail adresini ve Site’yi yapılacak bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmenin Kullanıcının sorumluluğu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.8. Kullanıcı adı ve şifresi sadece ilgili Kullanıcı tarafından kullanılabilir. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişilerle paylaşılması yasaktır. Kullanıcı’nın, şifresinin başka kişilerce izinsiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalini tespit etmesi halinde derhal TORK’u bilgilendirmesi ve güvenli bir tarayıcı üzerinden şifresini değiştirmesi gerekmektedir. Bu şekilde Kullanıcı şifresinin başka kişilerce izinsiz kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan TORK sorumlu değildir.

3.9. Kullanıcı, Platform üzerinde tuttuğu Veri’nin ve gerçekleştirdiği aktivitelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği ülkenin vergi kanunları, ticaret kanunları ve sair tabi olunan mevzuata ve uluslararası hukuk kurallarına uygunluğundan sorumludur. Platform’un yasadışı amaçlar için kullanımı yasaktır ve bu tür ihlaller Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Tüm kullanıcılar hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak kaydıyla yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kullanıcıların İşbu kullanıcı sözleşmesine, Gizlilik politikasına ve mevzuata aykırı davranışta bulunmaları halinde TORK’un ya da üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan sorumluluk kullanıcıya aittir.

3.10. Kullanıcı, Platform üzerinde yüklediği dosyaların virüs, bug, trojan vb. kötü amaçlı yazılımları içermediğini garanti etmekten sorumludur.

3.11. Kullanıcı, Platform’a yüklenen Veri’nin yedeğini almakla yükümlüdür.

3.12. Kullanıcı, Platform’u yasal olmayan amaçlar için kullanmamak, güvenlik önlemlerini ihmal etmemek, TORK tarafından izin verilmeyen ara yazılımlar ile sisteme veri yüklememek, Platform’u izinsiz gönderimler için kullanmamak ve yasadışı içerik barındırmamak ile yükümlüdür.

3.13. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Platform’u kullanımından doğan hak ve sorumluluklarını herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.

3.14. Platforma üye olan kullanıcılar ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, bu kapsamda yapılan bilgilendirmeyi okuduklarını, anladıklarını, kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olduklarını kabul ve beyan ederler.

3.15. Platform verilerinin TORK’un bilgisi ve izni dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.


4. TORK’un Hak ve Sorumlulukları

4.1. TORK, Platform üzerindeki Veri’nin kaybolmaması için gerekli tüm protokol ve prosedürlere uymak ve önlemleri almakla birlikte, Veri kaybının söz konusu olmayacağını garanti altına alamamaktadır. TORK, her ne şekilde olursa olsun Platform üzerinde kaybolan Veri’den sorumlu değildir.

4.2. TORK, Kullanıcı’nın Platform’a girmiş olduğu Veri’ye Kullanıcı’nın izni olmadığı halde erişmemek, görüntülememek ve paylaşmamakla yükümlüdür. Ancak TORK, Kullanıcı’nın Platform üzerindeki bilgi ve verisi bir mahkeme kararı ile yetkili makamlarca talep edildiği takdirde yetkili makamlarla bu bilgi ve veriyi paylaşmakla yükümlüdür.

4.3. TORK, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Kullanıcı sözleşmesi ve Gizlilik politikası içeriğinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişikliklerin internet sitesinde yayınlanmasına müteakip, Kullanıcı’nın Platform’a ilk erişimi ile birlikte revize edilmiş sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

4.4. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

4.5. TORK, Platform’un kullanımının 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. TORK, Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin operasyonel durumu hakkında bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin gereğinde engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. TORK, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. TORK’un platformda vermiş olduğu hizmeti geçici bir süre için ya da tamamen durdurması, platformun teknik sebeplerle kullanılmaz durumda olması vs. hallerinde hizmetin verilmemesinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TORK platform vasıtasıyla toplanan Kişisel Bilgilerin güvenliğini sağlamak ve izinsiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almakta ise de internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin tamamen güvenli olduğundan söz edilemeyeceğinden, kullanıcıya ait içeriklerin/bilgilerin zarar görmesi, izinsiz kullanımı, hatalı işlemler ya da kullanıcıların kendi hatalı kullanımı sonucu uğrayacakları zararlar sebebi ile TORK’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6. TORK, sözleşme yürürlükte olduğu sürece içeriği veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir.

4.7. TORK tarafından sağlanan işbu sözleşme konusu yazılım ve/veya Platformda yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullanıcıların herhangi bir yazılım ve/veya donanımına herhangi bir zarar gelmesi durumunda TORK’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.8. TORK, Kullanıcı'lara sunduğu tüm paket ler ve ek özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


5. Ödeme, İade, Değişiklik ve Üyeliğin Dondurulması

5.1. Kullanıcı hesabınız dondurulduğunda, dondurulma tarihinden itibaren 6 (altı) ay boyunca bilgileriniz korunur. Bu süre içerisinde hesabınızı tekrar kullanmaya karar verirseniz, abonelik ödemenizi gerçekleştirdikten sonra bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Eğer bu süre zarfında hesabınızı tekrar kullanmaz iseniz, bu sürenin sonunda tüm bilgileriniz geri dönüşümsüz olarak silinir.

5.2. TORK, yazılımın güvenliğini riske atacak, kötü niyetli kullanım veya TORK’u zor durumda bırakacak bir kullanımla karşılaştığını düşünürse, önceden haber vererek veya vermeden, şirketinizin hesabını kapatabilir ya da tüm hesaba ya da bir kısmına erişiminizi engelleyebilir. Bu durum, hesabınızdaki tüm Veri üzerindeki haklarınızdan feragat etmenize yol açabilir. TORK herhangi bir nedenle herhangi bir Kullanıcı’ya hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

5.3. TORK, sunduğu hizmetlerde değişikliğe gidebilir veya sunduğu tüm hizmetleri veya herhangi bir bölümünü süreli ya da sürekli, haberli veya haber vermeksizin devam ettirmeyebilir. TORK, bu değişiklik veya kesintiden sorumlu tutulamaz.

5.4. Kullanıcı, TORK’un şartları taşımalarına rağmen üyeliğe kabul etmeme hakkının olduğunu, gerektiğinde üyeliği silebileceğini önceden kabul etmektedir.


6. Sözleşmenin Süresi

6.1. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile ve ücret karşılığında verilen hizmetler yönünden kullanıcı tarafından hizmet/ürün bedeli ödemesinin yapılarak bu bedelin TORK’un hesaplarına geçmesi ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmedikçe Kullanıcı’nın üyeliği süresince yürürlükte kalmaya devam edecektir.

6.2. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.3. Sözleşmenin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.


7. Telif Hakları

7.1. Platform’un mülkiyeti TORK’a aittir. Uygulama’yı kullanması amacıyla Kullanıcı’ya verilen hak ve yetki, hiçbir şekilde Platform’un mülkiyetinin Kullanıcı’ya devri anlamına gelmemektedir.

7.2. Kullanıcı’nın, Platform’un kaynak kodlarına erişmeye çalışması, kodları değiştirmeye, bozmaya veya kopyalamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

7.3. Kullanıcı, TORK’un izni olmadan TORK’un adını, ticari adını ve logosunu kullanamaz.

7.4. TORK, “Sistem Yöneticisi” izin vermediği sürece Kullanıcı’nın adını web sitesinde Referans olarak kullanamaz.


8. Sorumluluğun Kısıtlanması

8.1. Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

8.2. Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.


9. Gizlilik İlkesi

Bu madde, kullanıcı tarafından sağlanan verinin erişimi, kullanımı ve güncellenmesi hakkındaki veri gizlilik ilkelerini tanımlamaktadır.

9.1. TORK’a üye olduğunuzda; Erişim protokolleri, yalnızca siz ve sizin yetkilendirdiğiniz kişilerin bilgilerinize erişebilmesi için gizlilik ve güvenlik tedbirlerinin hatasız uygulanması için yapılandırılmıştır.

9.2. Kullanıcılardan sağlanan verilerin tarafımızca kullanımı, yalnızca hizmetin sağlanabilmesi ve teknik desteğin sürdürülebilmesiyle sınırlıdır. Bu bilgiler, hizmet kalitesinin arttırılabilmesi, TORK’un geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilir.

9.3. TORK, kullanıcı kaydı esnasında yalnızca kullanıcının e-posta adresi ve belirttiği ad soyad, unvan, telefon numarası ile firma bilgilerini saklar. Ödeme esnasında ise, kullanıcının izni olmadan, kredi kartı bilgileri kaydedilmez.

9.4. Kullanıcı, farklı kişileri davet etmek için ad, soyad ve e-posta gibi bilgiler sağlayabilir. Girilen bu bilgiler yalnızca amacına istinaden kullanılır.

9.5. TORK, kullanıcılarına bilgilendirme e-postaları gönderebilir. Kullanıcı, e-posta listesinden kendisini çıkartabilir. Bu işlem için lütfen unsubscribe/üyelikten çık bağlantılarını takip ediniz.

9.6. Kullanıcı ayarlarını tutmak ve bazı analizler yapmak amacıyla çerezler kullanılır. Eğer kullanıcı, bilgisayarında çerez çalıştırılmasını istemiyorsa, tarayıcı ayarlarından engellenebilir. Bu durumda da TORK kullanmaya devam edilebilir ancak kullanıcı bazı limitlerle karşılaşabilir.

9.7. Başka sitelerde reklam gösterebilmek amacıyla da çerezler kullanılabilir. Bu çerezler üçüncü parti firmalardan reklam hizmeti almak amacıyla TORK web sitesinde bulundurulabilir.

9.8. Kullanıcı bilgilerinin güvenliği bizler için önemlidir. Kullanıcı, ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi veri girdiğinde bu bilgileri SSL sertifika ile şifreler ve bu şekilde iletiriz. Kullandığımız güvenlik önlemleri, kullanıcı bilgilerinin kaybolmasını, çalınmasını ve hasar görmesini önlemeyi amaçlar. Ancak doğası gereği, internette iletilen bilginin güvenliği hiçbir zaman %100 garanti edilemez. Bu nedenle TORK, %100 güvenlik garantisi verememektedir. Güvenlik ve gizlilikle ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda info@kuadron.com adresine mail atabilir veya bizlere ulaşabilirsiniz.


10. Cezai Şart

10.1. Kullanıcının işbu sözleşmede belirlenen yükümlülüklere aykırı davrandığının TORK tarafından tespit edilmesi halinde TORK; hizmeti durdurma, erişimi engelleme vb. işbu sözleşmede sayılan ve burada sayılanlarla sınırlı olmayan hakları yanında ilgili hizmet paketine ait yıllık kullanım bedelinin 2 katı tutarında cezai şart bedelini Kullanıcıdan talep hakkına sahiptir.


11. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Yenilenmesi

11.1. TORK tarafından verilen hizmetin niteliği gereği her hizmet dönemi ve hizmet paketi için ödeme, hizmete başlamadan tahsil edildiğinden ve iadesi mümkün olmadığından sözleşmenin kullanıcı tarafından platformda yer alan ya da Şirket’ e ait e-posta adresine sona erdirilmesi yönünde talep gönderilse dahi herhangi bir ücret iadesi yapılamayacaktır. Kullanıcı tarafından üyelik süresinin bitimine 2 hafta kala yeni üyelik yapılmayacağının platformda yer alan ya da Şirket’ e ait e-posta adresine Kullanıcının yetkilisi tarafından gönderilecek e-posta ile bildirilmemesi halinde sözleşme kendiliğinden yenilemenin gerçekleşeceği tarihte güncel olan hizmet bedelleri uygulanmak suretiyle yenilenir.


12. Bildirimler

12.1. TORK tarafından platformda ve internet sitesinde yapılacak bildirimlerin Kullanıcıya direk olarak yapılmış bildirimler olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca taraflar arasında elektronik posta yolu ile yapılacak yazışma ve bildirimler yazılı bildirim yerine geçecektir. Bu sebeple elektronik posta adresinin güncel tutulması ve Platformu ve internet sitesini yapılacak bildirimler için düzenli şekilde ziyaret etme sorumluluğu Kullanıcıya aittir.


13. Fesih

13.1. Taraflardan herhangi biri, karşı tarafın elektronik posta adresine iki hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedebilir.

13.2. Taraflardan birinin işbu Sözleşmede belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde hakları zarar gören taraf diğer tarafa sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için süre verebilir, işbu sözleşmede tanınan diğer haklarını kullanabilir, bu süre içinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde hakları zarar gören taraf sözleşmeyi feshedebilir.

13.3. Sözleşme’nin feshi halinde kullanıcıya o güne kadar ödemiş olduğu ücret iade edilmez.


14. Uyuşmazlıklar Çözümü

14.1. İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.